สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหามลพิษที่เกี่ยวข้องกับโคลน

ในการขุดเจาะน้ำมันเจาะมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากมลพิษของ H2S, ปูนปลาสเตอร์, น้ำเกลือ, CO2, ฯลฯ การเปิดเผยความปลอดภัยการขุดเจาะเพื่อความเสี่ยงที่ดีและยกระดับค่าใช้จ่าย เนื่องจากคุณสมบัติของโคลนเพื่อการขุดเจาะที่ประสบความสำเร็จควรเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เรามาพูดถึงสาเหตุและวิธีแก้ปัญหามลพิษที่เกี่ยวข้องกับโคลน

I. โคลนสกปรกอย่างไร

1. ในอีกด้านหนึ่งสารเคมีอินทรีย์ที่ยากจะสร้างชั้นฉนวนเพื่อป้องกันการซึมของน้ำในดินและพืช ในทางกลับกันสารเคมีอินทรีย์อื่น ๆ จะวางพิษพืชในน้ำ

2. ปริมาณน้ำมันเครื่องและดีเซลเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อดินพืชและน้ำ

3. เกลือและโซเดียมไอออนิกที่แลกเปลี่ยนกันได้นั้นจะทำให้ผิวดินแทรกซึมลงไปในน้ำทำให้ดินเป็นอันตรายต่อพืชและส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดินอย่างมาก

4. การปักชำหินจะเป็นอันตรายต่อดินพืชน้ำบาดาลและสิ่งมีชีวิตในน้ำไม่มากก็น้อย

สาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหามลพิษที่เกี่ยวข้องกับโคลน

ครั้งที่สอง เราจะลดหรือกำจัดมลพิษโดยรอบสนามขุดได้อย่างไร?

1. เพิ่มการตั้งค่าของเหลวให้เป็นของเหลวสำหรับการขุดเจาะขั้นสุดท้ายเนื่องจากของเหลวหล่อแข็งเป็นสิ่งที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

2. ใช้ของเหลวที่ไม่เป็นของแข็งในการเจาะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะนำไปสู่การปักหินได้อย่างอิสระเพื่อไม่ให้เปลี่ยนของเหลวและเพื่อรีไซเคิลของเหลวที่ขุดได้

3. ใช้ของเหลวที่มีคุณภาพเพื่อปักหมุดหินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อกำจัดการตัดหิน

4. ติดตั้งตัวกรองถ้าเป็นไปได้ที่จะทำให้เนื้อหาแข็งนุ่มและยืดอายุการใช้งานของโคลน

5. เจาะพื้นผิวของดินด้วยของเหลวขุดเจาะบน

6. ฝังหินในหลุมขนาดใหญ่และปิดผนึกด้วยฟิล์มพลาสติก

7. ถ้าเป็นไปได้ลดหรือหยุดเพิ่มเกลืออนินทรีย์โดยเฉพาะเกลือโซเดียมหรือสารเคมีโมเลกุลสูงย่อยสลายได้