เจาะระบบทำความสะอาดโคลนของ HDD

HDD เป็นเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายอย่างมากที่ใช้สำหรับการติดตั้งทุกอย่างตั้งแต่การเชื่อมต่อการบริการไปจนถึงที่อยู่อาศัยและอาคารไปจนถึงท่อและสายเคเบิลภายใต้ถนนและแม่น้ำ HDD เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งท่อแรงดันและท่อร้อยสายที่ไม่ต้องการเกรดที่แม่นยำ

เจาะระบบทำความสะอาดโคลนของ HDD

ในทางปฏิบัติโครงการ HDD มีพื้นที่เปิดตัวที่มีการติดตั้งแท่นขุดเจาะและวางตำแหน่งเพื่อเจาะรูเจาะนำร่องตามเส้นทางที่วางแผนไว้ไปยังหลุมเจาะทางออกที่มีทั้งท่อผลิตภัณฑ์รีมเมอร์หรือรีมเมอร์ไปป์ผลิตภัณฑ์ รู กระบวนการนี้สามารถทำได้ง่ายสำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กซึ่งครอบคลุมระยะทางสั้น ๆ หรือค่อนข้างซับซ้อนเมื่อผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่และระยะทางยาว

หลังจากการเจาะหลุมที่เพิ่มขึ้นจะสร้างเฟสที่มั่นคงมากขึ้นและต้องการระบบควบคุมที่แข็งแกร่ง ระบบควบคุม Solid เป็นอุปกรณ์ถอดของแข็งซึ่งมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันตามการไหลที่แตกต่างกัน

ระบบควบคุมของแข็งที่ดีจะมีผลเฉพาะเมื่อคุณรับรองและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แท่นขุดน้ำมันเป็นผู้รับผิดชอบการทำงานของอุปกรณ์และการบำรุงรักษา ด้วยการใช้แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประสิทธิภาพของแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นอัตราการเจาะที่ดีขึ้นลดต้นทุนการกำจัดของเสียและลดต้นทุนโคลน