ปัจจัยห้าประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของช่องทางผสมเจ็ท

ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของช่องทางผสมเจ็ท

การเตรียมการหรือเพื่อเพิ่มปริมาณของการขุดเจาะน้ำมันและความหนาแน่นของของเหลวการเจาะความหนืดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ทุกคนต้องการวัสดุของเหลวที่เจาะ (เบนโทไนท์ผงแร่แบไรท์ ฯลฯ ) และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง (โพลิเมอร์) ลงในถังหมุนเวียน การลงทุนโดยตรงจะทำให้เกิดการตกตะกอนของสินค้าจำนวนมากในบล็อกการกระจายตัวไม่ดีมากดังนั้นความต้องการอุปกรณ์ผสมสารละลาย

ปัจจัยห้าประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของช่องทางผสมเจ็ท

ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของถังผสมสารละลาย:

1, การสูญเสียถังผสมสารละลายไฮดรอลิเท่าที่จะทำได้เพื่อลดการสูญเสียมิฉะนั้นปริมาณของการรักษาอาจลดลงอย่างมาก

2 ระยะห่างระหว่างหัวฉีดและหลอดเดลี่ไปทางขวาและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อระยะทางในระหว่าง 32 ~ 90 มม. โดยทั่วไปไม่เกิน 90 มม. หรืออัตราการให้อาหารหนักสปาร์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

3, แรงดันกลับของท่อระบายควรอยู่ในระดับปานกลางแรงดันหลังมากเกินไปจะช่วยลดกำลังการผลิตของช่องทางผสม

4 ความดันขาเข้าที่สูงขึ้นความสามารถในการประมวลผลของถังผสมสารละลายที่มากขึ้น

5 สูงกว่าการติดตั้งของถังผสมโคลนนั่นคือความดันหลังสูงกว่ากำลังการผลิตจะลดลง ตัวอย่างเช่นความสูงในการติดตั้งของถังผสมสารละลายเพิ่มขึ้นจาก 1.8m เป็น 3.66M และความสามารถในการบำบัดลดลง 17%