หน้าที่ของน้ำมันเจาะ

ของเหลวขุดเจาะหรือโคลนเป็นของเหลวใด ๆ ที่ใช้ในการขุดเจาะซึ่งของเหลวนั้นถูกหมุนเวียนหรือสูบฉีดจากพื้นผิวลงไปที่สายเจาะผ่านบิตและกลับไปที่พื้นผิวผ่านห่วง การขุดเจาะน้ำมันตอบสนองความต้องการมากมายในความสามารถในการทำสิ่งต่อไปนี้:

หน้าที่ของน้ำมันเจาะ

1. หยุดการปักชำ (ของแข็งเจาะ) ลบออกจากด้านล่างของหลุมและเจาะดีและปล่อยพวกเขาที่พื้นผิว;

2. ควบคุมการสร้างความดันและรักษาเสถียรภาพที่ดี

3. ประทับตราก่อตัวดูดซึม;

4. หล่อเย็นหล่อลื่นและรองรับชุดประกอบการขุดเจาะ

5. ส่งพลังงานไฮดรอลิกไปยังเครื่องมือและบิต

6. ลดความเสียหายของอ่างเก็บน้ำ

7. อนุญาตให้มีการประเมินการก่อตัวที่เพียงพอ;
8. ควบคุมการกัดกร่อน

9. อำนวยความสะดวกในการประสานและเสร็จสิ้น;

10. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

11. ยับยั้งการเกิดแก๊สไฮเดรต

ฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดที่น้ำยาเจาะจะทำการลดความเข้มข้นของการตัดรอบ ๆ สว่านและตลอดการเจาะ แน่นอนว่าในการทำเช่นนั้นของเหลวเองก็ถือว่าภาระการตัดนี้และหากการตัดไม่ได้ถูกลบออกจากของเหลวมันจะสูญเสียความสามารถในการทำความสะอาดรูและสร้างเค้กฟิลเตอร์หนาได้อย่างรวดเร็ว ในการเปิดใช้งานการรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ที่ของเหลวในการขุดจะต้องทำการตัดออกอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ