บทบาทสำคัญของเครื่องกวนโคลนในระบบทำความสะอาดโคลน

เครื่องกวนโคลน เป็นส่วนหนึ่งของระบบการทำความสะอาดโคลนมันถูกใช้ในการผสมโคลนทำให้การเจาะตัดดินและทรายไม่ได้ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของถัง หน้าที่หลักคือการทำให้อนุภาคของแข็งแขวนลอยในน้ำมันเจาะ การตัดเจาะเป็นองค์ประกอบสำคัญของเฟสของแข็งที่เป็นอันตราย ในการลบเฟสของแข็งที่เป็นอันตรายพวกมันจะต้องถูกพักไว้แล้วฉีดเข้าไปใน desander, desilter และ centrifuges ช่วงของแข็งที่มีประโยชน์เช่นวัสดุหนักต่าง ๆ , ออกไซด์, แร่แบไรท์และเบนโทไนต์ยังต้องถูกระงับอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความหนาแน่นของของเหลวในการขุดเจาะและคุณสมบัติอื่น ๆ ยังคงมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงต้องให้เครื่องกระตุ้นการไหลของของเหลวทำงานอย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้เพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ของตะกอนของแข็งเฟส

บทบาทสำคัญของเครื่องกวนโคลนในระบบทำความสะอาดโคลน

บทบาทสำคัญของเครื่องกวนโคลนในระบบทำความสะอาดโคลน

เครื่องกวนโคลนเป็นเครื่องกวนพิเศษซึ่งไม่สามารถแทนได้ด้วยเครื่องกวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีการกลั่นปิโตรเลียมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ภายใต้สถานการณ์ปกติ ในระบบการควบคุมของแข็งที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมันนั้นปัจจุบันมีการใช้เครื่องกวนโคลนเชิงกลอย่างแพร่หลาย เครื่องปั่นโคลนเชิงกลประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งกำลังเพลาผสมและใบพัด ตัวกวนโคลนที่ติดตั้งบนถังรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญพูดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องหมุนเหวี่ยงตามปกติและความสม่ำเสมอและความคงตัวของของเหลวขุดเจาะเมื่อนำไปใช้งานจะทำงานในระยะยาวและไม่ -หยุด. agitators โคลนถูกนำมาใช้ครั้งแรกในระบบเคมีจึงไม่คำนึงถึงลักษณะของการขุดเจาะของเหลวในบัญชี