ข้อดีของปืนโคลนสำหรับความหนืดของโคลนคืออะไร?

ชนิดของโคลนที่ใช้เมื่อเจาะขึ้นอยู่กับประเภทของการเจาะที่กำลังทำ ปืนโคลนเหมือนกันสำหรับโคลนชนิดใดก็ตามที่ใช้ มักจะทำโดยการเพิ่มประเภทของหัวฉีดลงบนชิ้นส่วนของท่อเจาะโครงสร้างปืนโคลนของเหลว

ปืนโคลนทำงานเหมือนวางนิ้วหัวแม่มือเหนือปลายท่อน้ำ สิ่งนี้ใช้โคลนที่มีความดันสูงในถังทำให้เกิดการผสมกัน การกวนผสมยังช่วยในการกำจัดการตัดออกจากส่วนผสมตามที่กรองผ่านหน้าจอต่างๆในถัง

ข้อดีของปืนโคลนสำหรับความหนืดของโคลนคืออะไร?

ความหนืดของโคลนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยมีส่วนผสมบาง ๆ ที่ไม่สามารถตัดกิ่งออกจากหัวสว่านแขวนไว้จนกว่าจะถึงพื้นผิวและสามารถคัดแยกออกจากส่วนผสมได้ ส่วนผสมที่หนาเกินไปอาจทำให้เสียกำไรและยังสามารถลดความสามารถในการขุดเจาะได้อีกด้วย ฟังก์ชั่นอื่นของปืนโคลนคือการรักษาช่วงล่างของการเจาะเพื่อให้พวกเขาสามารถลบออกได้ในการผ่านครั้งแรกผ่านหน้าจอ การตัดที่ไม่ได้ถูกลบออกในครั้งแรกที่ผ่านหน้าจออาจแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งยากต่อการลบออกจากส่วนผสม