สิ่งที่ควรสังเกตสำหรับการขุดเจาะน้ำมันเมื่อเจาะลึกดี

Deep well and ultra deep well เป็นวิศวกรรมระบบที่ซับซ้อนซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีดังนั้นจึงมีความต้องการน้ำมันเจาะสูง

สองลักษณะสำคัญของบ่อลึก:

1. อุณหภูมิสูง: ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงส่วนประกอบต่าง ๆ ของน้ำมันเจาะสามารถเสื่อมโทรมหมักหนาและสูญเสียประสิทธิภาพ ฯลฯ เพื่อให้ประสิทธิภาพของน้ำมันเจาะมีการเปลี่ยนแปลงและไม่ง่ายที่จะปรับและควบคุม เมื่อมันร้ายแรงจะนำไปสู่การดำเนินการขุดเจาะไม่ปกติ

2. ความดันการก่อตัวสูง: ด้วยความดันการก่อตัวสูงของเหลวขุดเจาะจะต้องมีความหนาแน่นสูงส่งผลให้เนื้อหาที่เป็นของแข็งสูงในการขุดเจาะน้ำมันดังนั้นความเป็นไปได้ของเงื่อนไขที่ซับซ้อนเช่นความดันแตกต่างกัน เพื่อรักษาสมบัติการไหลที่ดีของน้ำมันเจาะและการสูญเสียไส้กรองที่ต่ำลงจะยากขึ้น

ข้อกำหนดสำหรับการขุดเจาะของเหลวในบ่อลึก:

1. มีความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิสูง

2. มีความสามารถในการยับยั้งที่แข็งแกร่งสำหรับการกระจายความชุ่มชื้นของดินในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง

3. มีคุณสมบัติการไหลที่ดีสำหรับอุณหภูมิสูง

4. มีคุณสมบัติหล่อลื่นที่ดี

สิ่งที่ควรสังเกตสำหรับการขุดเจาะน้ำมันเมื่อเจาะลึกดี

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับตัวแทนการขุดเจาะน้ำมันในบ่อลึก:

1. ความเสถียรของอุณหภูมิสูงและไม่สามารถเสื่อมสภาพได้ง่ายภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง

2. มีความสามารถในการดูดซับสูงต่ออนุภาคดินเหนียวและได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากอุณหภูมิ

3. มียีนไฮเดรชั่นที่แข็งแกร่งเพื่อให้สารรักษาที่อุณหภูมิสูงมีคุณสมบัติที่ชอบน้ำได้ดี

4. สามารถยับยั้งการกระจายอุณหภูมิของดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ในช่วงที่มีประสิทธิภาพของปริมาณสารกรองลดลงป้องกันอุณหภูมิสูงจะไม่ทำให้น้ำมันเจาะอย่างจริงจังหนา

6. ยังสามารถให้เล่นเต็มประสิทธิภาพที่ค่าพีเอชของ 7 ถึง 10 ที่เอื้อต่อการควบคุมการกระจายอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นของอุณหภูมิสูงและปรากฏการณ์การบ่มที่อุณหภูมิสูง